ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ՀՈՒՄՔԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Եղվարդի կերերի գործարանը իր տրամադրության տակ ունի 3-րդ սերնդի NIR տիրույթում ժամանակակից վերլուծական գործիքներով հագեցած լաբորատորիա, որը որոշում է խոնավության պարունակությունը, սպիտակուցների, ճարպի, ֆոսֆորի, մոխրի, մանրաթելի պարունակությունը հումքի և պատրաստի արտադրանքի մեջ: Բոլոր բաղադրիչները փորձարկվում են լաբորատոր պայմաններում `անվտանգության և որակի պահանջներին համապատասխան:

 

Սպառողին բարձրորակ արտադրանքը երաշխավորելու համար գործարանի լաբորատորիայում իրականացվում է եռաստիճան հսկողություն.
 
  • Մուտքային հումքի  հսկողություն. Երբ ուղեկցող փաստաթղթերը ստուգվում են, որոշվում են հումքի օրգանոլեպտիկ բնութագրերը, իրականացվում են լաբորատոր փորձարկումներ: Համակցված կերերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկումը սկզբից մինչև վերջ իրականացվում է արտադրական անձնակազմի և փորձարկման լաբորատորիայի կողմից: Հաշվի առնելով մուտքային հումքի վերլուծության ընթացքում ստացված տվյալները `հաշվարկվում են արտադրված համակցված կերերի բաղադրատոմսերը:
  • Պատրաստի արտադրանքի վերահսկումը աշխատանքի ամենակարևոր և վճռական փուլերից մեկն է: Այն ներառում է նաև ժամային նմուշներ, որոնք վերցվում են տեխնոլոգիական արտադրական գործընթացների ընթացքում: Համակցված կերերի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար որոշվում են օրգանոլեպտիկ և անհատական ֆիզիկական և քիմիական ցուցանիշները, վնասատուների վարակումը, արտադրանքի թունավորությունն ու խոնավությունը: Ընտրովիորեն ստուգվում է ճարպերի, հում մանրաթելերի, աղաթթվի մեջ չլուծվող մոխրի պարունակությունը և այլն:
  • Համակցված կերերի վաճառք․ Այս փուլում կերերից վերցվում են նմուշներ հետագա փորձարկումների համար։